|

Dostęp do danych Borderland

Dostęp do wybranych danych zgromadzonych w ramach projektu, w tym do opisów plików audiowizualnych (anotacja) możliwy jest po skontaktowaniu się z zespołem projektu.

W przypadku zamiaru wykorzystania ww. zasobów powstałych w wyniku projektu powinny zostać spełnione następujące warunki:

   • w treści publikacji powinien zostać zawarty wpis: W pracy wykorzystano dane pozyskane dzięki finansowaniu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą “Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2016.

oraz:

   • przy wykorzystaniu anotacji gestowej, powinien zostać zawarty wpis: Wykorzystano system opisu gestów oparty na modelu zaproponowanym w ramach projektu Pogranicze (NPRH) przez Ewę Jarmołowicz-Nowikow.
   • w treści publikacji powinno znaleźć się cytowanie do publikacji zespołu projektowego najbardziej przystającej merytorycznie do kontekstu cytowania; jeśli powołujemy się na dane, za których powstanie jest odpowiedzialna łatwa do jednoznacznego wskazania osoba, to należy zacytować jej publikację lub publikacje z jej udziałem.

W razie wątpliwości co do tych zasad, prosimy o kontakt z kierownikiem projektu (Maciej Karpiński, maciej.karpinski@amu.edu.pl).

Wybrane publikacje:

   • Karpiński. M., Jarmołowicz. E. (przyjęty do druku, 2019) Prozodia i gestykulacja. M.Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski (red.) “Prozodia – przyswajanie, norma, patologia, terapia”, Gdańsk: Harmonia Universalis.
   • Jarmołowicz-Nowikow, E. (2018): Gesty emblematyczne młodzieży polskiej i niemieckiej. Metoda badawcza oraz analiza wybranych emblematów.  Multimodalność komunikacji., J. Winiarska, A. Załazińska (red.), Kraków. Księgarnia Akademicka. str. 19-43.
   • Karpiński, M., Czoska A., Jarmołowicz-Nowikow, E., Juszczyk, K., Klessa, K. (2018). Aspects of gestural alignment in task-oriented dialogues.  Cognitive Studies 2018 (18). DOI: 10.11649/cs.1640.
   • Karpiński, M., Klessa, K. (2018). Methods, tools and techniques for multimodal analysis of accommodation in intercultural communication. Computational Methods in Science and Technology (CMST), Vol. 24 (1) 2018, 29-41, DOI: 10.12921/cmst.2018.0000006.
   • Bonacchi, S., Wicherkiewicz, T., Mela, M. (przyjęty do druku w 2018 roku). Language identity and cultural memory in borderland areas. A survey-based research with aged respondents (seniors). Investigationes Linguisticae.
   • Klessa, K., Karpiński, M. and Bigi, B. (2019). Annotation and annotation mining tools for analyzing speech prosody in the Polish-German Borderland database. Proceedings of 9th Language & Technology Conference:
    Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics May 17-19, 2019,
    Poznań (short paper).

LTC 2019: tools for speech prosody analysis in the Borderland data

A post-project presentation has been accepted at the 9th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. May 17-19, 2019, Poznań, Poland

Title of the presentation: Annotation and annotation mining tools for analyzing speech prosody in the Polish-German Borderland database. Authors: Katarzyna Klessa, Maciej Karpiński and Brigitte Bigi

Closing meeting of the Borderland project in Słubice

Closing meeting of the Borderland project was held in Słubice on the 27th of June 2018. German partners as well as teachers from collaborating schools were invited. We disclosed details of the project, presented preliminary results and discussed possibilities of further collaboration. Thanks to the staff of Collegium Polonicum in Słubice for their hospitability!
received_2281876078504266

Borderland at the Conference Understanding Multilingualism

Silvia Bonacchi and Mariusz Mela presented our research results at the conference Understanding Multilingualism (Warsaw, Understanding Multilingualism, 2018.06.10):
Sprache der Grenzen -Grenzen der Sprache“ -Sprachidentität und Kulturbewusstsein impolnisch-deutschen Grenzgebiet im Spiegel einer Befragung unter Senioren.
345

Borderland presentation accepted at 48th Poznań Linguistic Meeting :: PLM2018

The submission by Violetta Frankowska, Miłosz Woźniak, Karolina Mocek, Katarzyna Klessa and Maciej Karpinski, entitled Beyond code-switching: How do German and Polish pupils switch between languages in task-oriented dialogues? has been accepted for presentation at the 48th Poznań Linguistic Meeting :: PLM2018 (see the conference website).

Project paper accepted at Cognitive Studies

The paper by M. Karpiński, A. Czoska, E. Jarmołowicz-Nowikow, K. Juszczyk, and K. Klessa entitled: Aspects of gestural alignment in task-oriented dialogues has been accepted for publication at the journal Cognitive Studies (see the journal’s website). The publication is planned later in 2018.

Badania w Karl-Liebknecht-Gymnasium (Frankfurt nad Odrą)

W dniach 15-16. maja zespół projektu Borderland prowadził badania w Karl-Liebknecht-Gymnasium we Frankfurcie nad Odrą, uzupełniając nagrania młodzieży niemieckiej i polskiej.

frankfurt01

32667512_10214195608917406_6982418866722832384_n

 

Borderland at X International Conference on Corpus Linguistics (CILC2018)

The Borderland multimodal database was presented at X International Conference on Corpus Linguistics (CILC2018), held at the Faculty of Arts (Facultad de Filosofía y Letras) of the University of Extremadura (Cáceres, Spain) in May 2018 (9-11).

The work by Silvia Bonacchi, Ewa Jarmołowicz-Nowikow, Maciej Karpiński, Katarzyna Klessa, and Tomasz Wicherkiewicz, entitled: A Polish-German Multimodal Communication Database was presented in a talk delivered by Katarzyna Klessa.

extramadura

dav

Konferencja programu Latarnia we Frankfurcie n. Odrą

W dniu 28. lutego 2018 Maciej Karpiński uczestniczył w konferencji programu Latarnia, realizowanego przez współpracujące z projektem Borderland szkoły w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. W krótkim wystąpieniu podziękował kierownictwom szkół, nauczycielom, rodzicom i młodzieży za dotychczasową współpracę i poprosił o dalsze wsparcie na ostatnim etapie realizacji badań. Spotkanie odbyło się w Karl-Liebknecht-Gymnasium we Frankfurcie nad Odrą.

20180228_215013

Emblematic gestures: description & classification

Thanks to the efforts of Ewa Jarmołowicz-Nowikow as the co-ordinator of gesture annotation team, we finalized the process of description and classification of emblematic gestures. The material recorded consists of 1800 examples of Polish and German emblematic gestures.

Metody, techniki i narzędzia w projekcie Borderland

Anotacja korpusów multimodalnych wymaga opracowania szeregu specyfikacji, zarówno dotyczących zarządzania danymi różnego rodzaju, jak również ściśle określających sposób opisywania tych danych. W tym celu w projekcie stworzono zestaw specyfikacji anotacji nagrań audio i wideo oraz ankiety na potrzeby gromadzenia metadanych.

Wybrane elementy ww. metod, technik i narzędzi opisano w publikacji:

Karpiński, M., Klessa, K. (2018, in print). Methods, tools and techniques for multimodal analysis of accommodation in intercultural communication, [accepted at:] Computational Methods in Science and Technology (CMST).

Kwestie metodologiczne rozpatrywane i rozwiązane w ramach projektu Borderland, a także przykłady konkretnych anotacji danych multimodalnych stanowiły również istotną część wystąpienia w ramach warsztatów naukowych towarzyszących III International Conference. A Person in a world of cultural and social change – challenges, capabilities, constraints, risks in an interdisciplinary perspective. Polish and Israeli Experiences (zob. też TUTAJ) w dn. 7 .07.2017 wygłoszonego przez Katarzynę Klessę. Tytuł wystąpienia: Data Collection Management & Analysis in the Humanities.

O gestach emblematycznych młodzieży polskiej i niemieckiej

Przyjęto do druku publikację Ewy Jarmołowicz-Nowikow: Gesty emblematyczne młodzieży polskiej i niemieckiej. Metoda badawcza oraz analiza wybranych emblematów (tom pokonferencyjny „Obrazowanie w komunikacji”).

 

Borderland na Kolloquium Linguistik, Bielefeld, 12.07.2017

Katarzyna Klessa zaprezentowała wybrane aspekty prac prowadzonych w ramach projektu Borderland w ramach Kolloquium Linguistik na uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech w dniu 12.07.2017. Wystąpienie wygłoszono na zaproszenie organizatorów kolokwium. Tytuł wystąpienia: Annotating paralinguistic features of speech in the context of basic research and documentary linguistics.

Streszczenie znajduje się TUTAJ.

Guest lecture at Stuttgart Universitaet

10.07.2017: Maciej Karpiński delivered an invited speech focusing on the work conducted within the Borderland project at the University of Stuttgart.

Title of the presentation: Communicative accommodation in multimodal dialogues. Link to the abstract HERE.

Borderland na konferencji „Obrazowanie w komunikacji”

Ewa Jarmołowicz-Nowikow oraz Maciej Karpiński wygłosili wykłady na zaproszenie organizatorów konferencji „Obrazowanie w komunikacji”, która odbyła się w Krakowie, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielońskiego w dniu 10.03.2017.

Tytuły wystąpień:

 • Ewa Jarmołowicz-Nowikow: Gesty emblematyczne młodzieży polskiej i niemieckiej.
 • Maciej Karpiński: Dopasowanie komunikacyjne w dialogach zadaniowych

Borderland na konferencji DARIAH-PL i w Platon TV

Maciej Karpiński i Katarzyna Klessa przedstawili wybrane aspekty metodologiczne prac prowadzonych w ramach projektu Borderland podczas III Konferencji DARIAH-PL , która miała miejsce w dniach 8-9 listopada 2016 r. w Poznaniu. Strona konferencji TUTAJ. Tytuł prezentacji: Rozwój narzędzi badawczych na potrzeby multimodalnej analizy akomodacji w komunikacji interkulturowej.

Prezentację udostępniono na platformie internetowej Platon-TV (Platforma naukowej interaktywnej telewizji w sieci PIONIER).

System zarządzania danymi w projekcie Borderland

W związku z wyzwaniami związanymi z różnorodnością i rozmiarami zasobów gromadzonych w ramach projektu Borderland, konieczne było zaprojektowanie i implementacja kilku rozwiązań technologicznych, które wspierają prace projektowe. Jednym z tych rozwiązań jest system anotacji nagrań oparty o architekturę MS klient-serwer. Wszystkie anotacje nagrań, jak również metadane gromadzone są w centralnym repozytorium, z którym uprawnieni użytkownicy łączą się za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego programu Corpus MINI, korzystając z bezpiecznych połączeń internetowych. Wybrane elementy ww. systemu opisano i opublikowano w książce: Klessa, K. (2016). Speech Annotation Mining with Annotation Pro plugins, Wydawnictwo Rys, Poznań. ISBN 978-83-65483-20-1.

corpus mini

Borderland at 13th International Cognitive Linguistics Conference

20-25.07.2015: Maciej Karpiński and Ewa Jarmołowicz-Nowikow participated in the ICLC-13; The 13th International Cognitive Linguistics Conference, Newcastle, UK and delivered a speech entitled: Communicative accommodation in the intercultural environment of German – Polish BORDERLAND. The abstract has been .included in the conference Book of Abstracts

 

Borderland w szkołach na polsko-niemieckim pograniczu

Ewa Jarmołowicz-Nowikow i Tomasz Wicherkiewicz spotkali się z młodzieżą szkolną w Słubicach i wygłosili wykłady dotyczące różnorodności kulturowej i elementów, które składają się na komunikację międzyludzką.

Slubice
Więcej informacji i zdjęć TUTAJ.

Herbert Konetzny – Obituary

HKonetzny

W październiku 2015 r. zmarł pan Herbert Konetzny – niezawodny i zawsze pomocny partner naszego projektu, współzałożyciel Niemiecko-Polskiej Akademii Seniorów z siedzibą w Frankfurcie n/Odrą i Słubicach. Cześć Jego pamięci…

Im Oktober 2015 verloren wir Herrn Herbert Konetzny – einen zuverlässigen und immer hilfsbereiten Partner unseres Projekts, den Mitbegründer der Deutsch-Polnischen Seniorenakademie in Frankfurt/Oder-Słubice. Wir werden sein Andenken in Ehren halten…

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Obejmuje szereg działań, które realizowane łącznie mają umożliwić lepszą integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską, a w konsekwencji światową, zapewnić młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym oraz doprowadzić do upowszechnienia osiągnięć humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 200 mln zł. W trzeciej tegorocznej edycji konkursów NPRH resort nauki przeznaczył kolejne 80 mln zł rozwój badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej.