|

Herbert Konetzny – Obituary

HKonetzny

W październiku 2015 r. zmarł pan Herbert Konetzny – niezawodny i zawsze pomocny partner naszego projektu, współzałożyciel Niemiecko-Polskiej Akademii Seniorów z siedzibą w Frankfurcie n/Odrą i Słubicach. Cześć Jego pamięci…

Im Oktober 2015 verloren wir Herrn Herbert Konetzny – einen zuverlässigen und immer hilfsbereiten Partner unseres Projekts, den Mitbegründer der Deutsch-Polnischen Seniorenakademie in Frankfurt/Oder-Słubice. Wir werden sein Andenken in Ehren halten…

Recordings & interviews started in spring 2015

Starting from spring 2015 we have recorded the first set of conversational speech data by children in Słubice / Frankfurt, as well as several interesting interviews with senior speakers from the Polish-German borderland area.
Now we are processing the data and preparing new recordings.

February 2015

Successful meetings at schools and negotiations regarding our presence and recordings in Słubice! Many thanks to Barbara Jańczak who arranged the meeting for us as well as to the Head of Education Administration Department of Słubice, Mrs. Jolanta Skręty, and the Headmistresses of schools, Mrs Danuta Nowak (Gimnazjum nr II) and Maria Jaworska (Liceum nr I). Best regards!

First contact with Staedtisches Gymnasium I Frankfurt/Oder (thanks to efforts of Prof. Nicole Richter)

The Project’s Kick-off meeting

Schedule:

9.oo Welcome, a brief review of the project (tasks, outcomes) and
introduction of the team (Maciej Karpinski)
9.3o Linguistic and cultural backgroung of Frankfurt/Słubice region: a
survey-based study (discussion preceded by a short intro by Silvia
Bonacchi and Tomasz Wicherkiewicz)
1o.3o – 11.oo Coffee break
11.oo Dialogue task design (brainstorming/discussion preceded by a brief
introduction by Maciej Karpinski)
12.oo Gesture experiment design (brainstorming/discussion preceded by a
brief introduction by Ewa Jarmołowicz-Nowikow)
13.oo 14.3o Lunch
14.3o Organising the work in Słubice & Frankfurt
15.30 Speech transcription, prosody and gesture annotation (technical
and theoretical issues)
16.45 – 17.oo Closing

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Obejmuje szereg działań, które realizowane łącznie mają umożliwić lepszą integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską, a w konsekwencji światową, zapewnić młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym oraz doprowadzić do upowszechnienia osiągnięć humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 200 mln zł. W trzeciej tegorocznej edycji konkursów NPRH resort nauki przeznaczył kolejne 80 mln zł rozwój badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej.